Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.09.2012 21:37:25 

Chovatelská stanice Z Pňovského revíru

Chovatelská stanice z Pňovského revíru

Výmarský ohař - informace...

 
 
  FCI - Standard č. 99/13.02.2002/D
ZEMĚ PŮVODU: Německo.
 
 
 
POUŽITÍ: Všestranný lovecky upotřebitelný pes (ohař).
 
 
KLASIFIKACE FCI: 
 Skupina 7 - Ohař. 
 Sekce 1,1 - Kontinentální ohaři.
 Typ "braka".
 S pracovní zkouškou.
 
 KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: O vzniku výmarských ohařů panují četné teorie. Jisté je jen
 to, že výmarští ohaři, kteří tehdy ještě vedli hodně krve tzv. vodicích psů, byli chování již
 v první třetině 19. století na výmarském dvoře.
 V polovině století (tedy před počátkem čistokrevného chovu) spočíval chov psů téměř
 výhradně v rukou myslivců z povolání a lesníků ve středním Německu - především v okolí
 Výmaru a v Duryňsku, kteří chovali psi většinou jen na základě jejich výkonnosti. Když dny
 tzv. vodicích psů skončily, křížili tito myslivci a lesníci své psy také s křepeláky a chovali
 dále tyto křížence. Zhruba od roku 1890 bylo toto plemeno chováno plánovitě a vedeno v
 plemenné knize. Vedle krátkosrstého výmarského ohaře se již před přelomem století
 začala vyskytovat také dlouhosrstá varieta, i když zpočátku jen ojediněle. Výmarský ohař
 byl od počátku vedení v plemenné knize chován čistokrevně, v podstatě bez vkřižování 
 jiných plemen, především pointerů. Díky tomu je výmarský ohař pravděpodobně nejstarším
 německým plemenem ohařů, které se chová již zhruba 100 let čistokrevně.
 
 CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Účelný pracovní typ,
 krásného vzhledu, šlachovitý, se silným osvalením. Samčí popřípadě samičí typ musí být
 výrazně odlišeny.
 
 DŮLEŽITÉ PROPORCE:
 • Délka trupu ke kohoutkové výšce zhruba 12:11.
 • Délkové proporce hlavy: délka tlamy od špičky čenichu až k počátku čela poněkud
  přesahuje délku mozkovny od počátku čela k týlnímu hrbolu.
 • Hrudní končetiny: vzdálenost loktů od středu nadprstí a od loktů od kohoutku je
  přibližně stejná.
 
 CHOVÁNÍ/CHARAKTER (POVAHA): Všestranný, lehce ovladatelný, povahově pevný a
 náruživý lovecky upotřebitelný pes se systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však
 nadměrného temperamentu. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a dravou zvěř;
 také ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování a v práci ve vodě. Pozoruhodný
 sklon k práci po ráně.
 
 HLAVA
 
 Lebka: V harmonickém poměru k výšce a lebce obličejové části hlavy. U psů širší než u fen,
 ale u obou je šíře mozkovny mezi ušima v dobrém poměru k celkové délce hlavy. Uprostřed
 čela prohlubeň. Týlní hrbol lehce až mírně vystupující. Za očima dobře patrný jařmový 
 oblouk.
 Stop: odsazení čela mimořádně malé.
 
 LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
 Nosní houba: velká, přesahující přes dolní čelist. Tmavě masově zbarvená, směrem dozadu
 pozvolna přecházející v šedou.
 Tlama: dlouhá a zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě. Hlava v oblasti
 špičáků a trháků přibližně stejné šířky. Hřbet nosu rovný, často poněkud klenutý, nikdy
 nesmí být prohnutý směrem dolů. 
 Pysky: mírně převislé; okraje pysků stejně jako patro masově zbarvené. Malý koutek.
 Čelisti/zuby: Čelisti silné. Chrup úplný, pravidelný a silný. Řezáky se navzájem dotýkají
 (nůžkový skus).
 Líce: svalnaté a zřetelně vyznačené. "Suchá hlava".
 Oči: jantarově zbarvené, tmavé až světlé, inteligentního výrazu. Ve štěněčím věku
 blankytně modré. Kulaté, nepatrně šikmo uložené. Oční víčka dobře přiléhající.
 Visící uši: široké a poměrně dlouhé, dosahující zhruba ke koutku tlamy. Vysoko nasazené,
 v nasazení úzké, na konci špičatě zaoblené. V pozornosti lehce dopředu natočené, se
 záhybem.
 
 KRK: Ušlechtile působící a nesený, horní linie klenutá. Svalnatý, téměř kulatý, ne příliš
 krátký, suchý. K plecím se rozšiřuje a ladně přechází do hřbetní a hrudní linie.
 
 TRUP:
 
 Horní linie z profilu: Od klenuté linie krku přes dobře vyjádřený kohoutek přechází horní
 linie harmonicky v relativně dlouhý, pevný hřbet.
 Kohoutek: dobře vyjádřen.
 Hřbet: pevný a svalnatý, bez pronesení. Vzadu není přestavěn. Poněkud delší hřbet není
 vadou, protože jde o charakteristický znak plemene.
 Záď: pánev dlouhá a přiměřeně šikmo postavená.
 Hruď: silná, ale ne přehnaně široká; s dostatečnou hloubkou - dosahuje téměř až k lokti
 - a s dostatečnou délkou. Hrudník dobrého klenutí, aniž by působil sudovitým dojmem,
 s dlouhými žebry, předhrudí dobře vyjádřené.
 Dolní linie z profilu a břicho: Lehce stoupající, břicho ale není vtažené.
 
 OCAS:
 Nasazení ocasu poněkud níž pod linií hřbetu než u jiných srovnatelných plemen. Ocas silný
 a dobře osrstěný. V klidu volně visí; při vzbuzené pozornosti psa a při práci nesen 
 vodorovně, nebo také výš. 
 
 KONČETINY:
 
 HRUDNÍ KONČETINY:
 Všeobecně: Běhy "vysoké", šlachovité, rovné a rovnoběžné; nejsou postaveny široce.
 Plece: Dlouhé a šikmé. Dobře přiléhající. Silně osvalené. Dobré zaúhlení lopatky v
 ramenním kloubu.
 Nadloktí: šikmo postavené, dostatečně dlouhé a silné.
 Loket: volný a rovnoběžně uložený. Není vytočen ven ani vtočen dovnitř. 
 Předloktí: dlouhé, rovně postavené.
 Zápěstí: silné, pevné.
 Přední nadprstí: šlachovité, lehce šikmo postavené.
 Tlapy hrudních končetin: Silné. Postavené rovně ke středu těla. Prsty těsně sevřené a
 dobře klenuté. Delší prostřední prsty jsou typickým znakem plemene, a proto nejsou
 vadou. Drápy světle až tmavě šedé. Polštářky tlap dobře pigmentované, tvrdé a odolné.
 
 PÁNEVNÍ KONČETINY:
 Všeobecně: Běhy "vysoké", šlachovité respektive dobře osvalené. Rovnoběžně postavené,
 nejsou vytočeny ven ani vtočeny dovnitř. 
 Stehna: dostatečně dlouhá, silná a dobře osvalená.
 Kolenní klouby: silné a pevné.
 Lýtka: dlouhá, šlachy výrazně vystupující.
 Hlezno: silné a pevné.
 Nárt: šlachovitý, téměř kolmo postavený.
 Tlapy pánevních končetin: silné, kompaktní a bez paspárků. Jinak jako tlapy hrudních
 končetin.
 
 CHODY: Průběh všek chodů prostorný a plynulý. Pánevní a hrudní končetiny rovnoběžně
 se pohybující. Cval je dlouhý a plochý. V klusu zůstává hřbet rovný. Mimochod je
 nežádoucí. 
 
 KŮŽE: Silná. Dobře přiléhající, ale nepřiléhá přiliš těsně.
 
 OSRSTĚNÍ:
 
 SRST:
 • Krátká srst: Krátká (ale delší a hustší než u většiny srovnatelných plemen), silná, velmi
  hustá a hladce přiléhající krycí srst. Bez podsady nebo jen s malým množstvím podsad.
 • Dlouhosrstá varieta: Měkká, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez ní. Hladká nebo lehce
  zvlněná. Srst v nasazení uší lehce přepadající. Na špičkách visících uší je přípustná srst
  sametová. Délka srsti po stranách 3-5 cm, na spodní straně krku na předhrudí a na břiše
  většinou trochu delší. Dobré praporce a kalhoty, avšak směrem dolů kratší. Ocas s dobrou
  vlajkou. Prostor mezi prsty osrstěný. Osrstění hlavy méně dlouhé. Osrstění podobné
  patrové srsti se středně dlouhou a dobře přiléhající krycí srstí, hustou podsadou a středně
  vyvinutými praporci a kalhotami se někdy vyskytuje u psů se smíšenými geny.
 
 BARVA: Stříbrná, srnčí hněď nebo myší šedá a přechody mezi těmito barevnými tóny.
 Hlava a uši většinou trochu světlejší. Bílé odznaky jsou přípustné jen v malém rozsahu
 na hrudi a na prstech. V některých případech je na středu hřbetu více nebo méně dobře
 vyjádřený tmavý "úhoří pruh". Psi s vysloveně červenožlutým "pálením" mohou obdržet
 nanejvýš známku "dobrý". Hnědé pálení je těžká vada.
 
 VELIKOST A HMOTNOST:
 Kohoutková výška: Psi = 59 až 70cm (ideální míry: 62-67cm)
               Feny = 57 až 65cm (ideální míry: 59-63cm)
 Hmotnost: Psi = cca 30 až 40kg
         Feny = cca 25 až 35kg
 
 VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž 
 hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
 
 TĚŽKÉ VADY:
 • Výrazné odchylky typu. Netypický pohlavní výraz.
 • Hrubé odchylky velikosti a proporcí.
 • Lebka obličejové části hlavy: hrubé odchylky - např. příliš silně vyvinuté pysky nebo
  špičatá tlama.
 • Čelisti a zuby: chybění více než dvou PM1 nebo M3.
 • Oči: lehké, především lehké a jednostranné vady očních víček.
 • Visící uši: vysloveně krátké nebo dlouhé, nestočené.
 • Volná kůže na krku (lalok). Hrubé odchylky ve formě a osvalení.
 • Hřbet: výrazně propadlý nebo kapří hřbet. Přestavěnost.
 • Hruď, břicho: sudovitý hrudník, nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku. Vtažené
  břicho.
 • Hrubé anomálie postoje - např. chybné zaúhlení, ven vytočené lokty, otevřené tlapy.
 • Silně sudovitý postoj nebo kravský postoj.
 • Špatný pohyb v jednotlivých druzích chodů, také nedostatečně vpřed dosahující tlapy
  nebo chybějící posuv zezadu, mimochod.
 • Hrubé nedostatky - např. příliš jemná nebo příliš hrubá kůže.
 • Přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem.
 • Chybějící osrstění břicha a uší (kožené uši). Rozšířená zvlněná srst u krátkosrsté variety.
  Vysloveně kudrnaté nebo nedostatečné osrstění u dlouhosrsté variety.
 • Odchylky od odstínů šedé - např. nažloutlá nebo nahnědlá. Hnědé pálení.
 • Silné odchylky velikosti nebo hmotnosti (např. více než 2 cm kohoutkové výšky).
 • Ostatní hrubé nedostatky.
 • Lehké nedostatky povahy.
 
 VYLUČUJÍCÍ VADY:
 • Absolutně netypičtí jedinci, především těžkopádní nebo slabí.
 • Absolutně chybné proporce.
 • Absolutně netypická mozkovna např. podobná buldokovi.
 • Lebka obličejové části hlavy: absolutně netypická např. v důsledku proláklého hřbetu
  nosu.
 • Čelisti a zuby: předkus, podkus, chybění dalších zubů.
 • Oči: entropium, ektropium.
 • Visící uši: absolutně netypické, např. odstávající.
 • Vysloveně silný lalok.
 • Hřbet: silně propadlý nebo kapří hřbet. Silná přestavěnost.
 • Hruď, břicho: hrudník vysloveně sudovitý nebo znetvořený.
 • Běhy rachitické nebo znetvořené.
 • Chronické kulhání.
 • Vysloveně poškozený pohyb.
 • Znetvoření a defekty kůže.
 • Částečná nebo úplná lysivost.
 • Barva jiná než šedá. Výrazné hnědé pálení. Bílé odznaky mimo odznaků na hrudi
  a tlapách.
 • Vysloveně přehnaná nebo nedostatečná velikost.
 • Ostatní vývojové vady. Nemoci, u nichž je třeba předpokládat dědičnost (například
  epilepsie).
 • Nedostatky povahy - např. plachost nebo bojácnost.
 
 Tento souhrn samozřejmě nemůže obsahovat všechny vyskytující se vady, je třeba ho
 považovat jen za příklady.
 
 
 Pozn.: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se
 zcela v šourku.
 
TOPlist